برای دریافت اطلاعیه ها و اخبار سایت ما وارد کانال تلگرام ما شوید از طریق دکمه زیر روی عضویت در کانال را بزنید
عضویت در کانال تلگرام

سرویس ها

لیست خدمات اینستاگرام 💟
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
26 🪙 بازدید پست ویدیو ❪ ارزان ❫ توضیحات 20  افغانی
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (10  افغانی )
نمایندگی نقره ای: (15  افغانی )
نمایندگی برنزی: (18  افغانی )
5000000/100 فعال
17 ❤ لایک عکس ╼ ❪ استارت فوری ❫ توضیحات 30  افغانی
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (20  افغانی )
نمایندگی نقره ای: (25  افغانی )
نمایندگی برنزی: (27  افغانی )
25000/100 فعال
27 ⭐️ بازدید پست ویدیو ❪ VIP ❫ ╼ ❪ استارت فوری ❫ توضیحات 35  افغانی
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (25  افغانی )
نمایندگی نقره ای: (30  افغانی )
نمایندگی برنزی: (32  افغانی )
900000/500 فعال
18 💖 لایک خارجی ❪ پروفایل دار ❫ ╼ توضیحات 40  افغانی
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (30  افغانی )
نمایندگی نقره ای: (35  افغانی )
نمایندگی برنزی: (37  افغانی )
250000/100 فعال
19 🎥 لایک با کیفیت ویدیو ❪ IGTV ❫ توضیحات 50  افغانی
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (35  افغانی )
نمایندگی نقره ای: (40  افغانی )
نمایندگی برنزی: (45  افغانی )
90000/100 فعال
20 🚨 لایک خارجی ❪ VIP ❫ ╼ ❪ #سرعتی ❫ توضیحات 50  افغانی
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (30  افغانی )
نمایندگی نقره ای: (40  افغانی )
نمایندگی برنزی: (45  افغانی )
7000/100 فعال
2 🌕 فالوور خارجی ❫ ╼ ❪ VIP ❫ توضیحات 130  افغانی
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (70  افغانی )
نمایندگی نقره ای: (80  افغانی )
نمایندگی برنزی: (100  افغانی )
250000/100 فعال
1 🚀 فالوور ویژه ❪ #پروفایل_دار ❫ توضیحات 150  افغانی
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (80  افغانی )
نمایندگی نقره ای: (100  افغانی )
نمایندگی برنزی: (120  افغانی )
150000/100 فعال
22 📨 کامنت قاطی ❪ + هدیه ❫ ╼ ❪ استارت آنی ❫ توضیحات 200  افغانی
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (130  افغانی )
نمایندگی نقره ای: (180  افغانی )
نمایندگی برنزی: (190  افغانی )
10000/10 فعال
23 🥰 کامنت ایموجی ❪ + هدیه ❫ ╼ ❪ استارت آنی ❫ توضیحات 200  افغانی
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (130  افغانی )
نمایندگی نقره ای: (180  افغانی )
نمایندگی برنزی: (190  افغانی )
10000/10 فعال
24 ❐ کامنت انگلیسی〚 #ویژه 〛╼〚 تضمینی 〛 توضیحات 250  افغانی
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (180  افغانی )
نمایندگی نقره ای: (200  افغانی )
نمایندگی برنزی: (240  افغانی )
9000/10 فعال
25 ❐ کامنت ابراز ناراحتی〚 #ویژه 〛╼〚 تضمینی 〛 توضیحات 250  افغانی
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (180  افغانی )
نمایندگی نقره ای: (200  افغانی )
نمایندگی برنزی: (240  افغانی )
9000/10 فعال
21 💣 لایک واقعی! ❪ #تضمینی ❫ ╼ ❪ پیشنهاد ویژه ! ❫ توضیحات 400  افغانی
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (330  افغانی )
نمایندگی نقره ای: (350  افغانی )
نمایندگی برنزی: (380  افغانی )
50000/50 فعال
لیست خدمات تیک تاک 💎
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
6 لایک تیک تاک ریزش کم سرعت بالا🚀 توضیحات 80  افغانی
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (50  افغانی )
نمایندگی نقره ای: (60  افغانی )
نمایندگی برنزی: (70  افغانی )
30000/100 فعال
7 لایک تیک تاک بدون ریزش سرعت بالا🚀 توضیحات 100  افغانی
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (60  افغانی )
نمایندگی نقره ای: (70  افغانی )
نمایندگی برنزی: (90  افغانی )
500000/100 فعال
8 لایک تیک تاک ریزش صفر سرعتی🚀 توضیحات 130  افغانی
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (80  افغانی )
نمایندگی نقره ای: (100  افغانی )
نمایندگی برنزی: (110  افغانی )
30000/100 فعال
3 فالور تیک تاک 🚀سرعت آهسته توضیحات 250  افغانی 300000/100 فعال
4 فالور تیک تاک سرعت بالا🚀با کیفیت توضیحات 350  افغانی 500000/100 فعال
5 فالور تیک تاک بدون ریزش کیفیت بالا🚀 توضیحات 400  افغانی
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (300  افغانی )
نمایندگی نقره ای: (350  افغانی )
نمایندگی برنزی: (370  افغانی )
200000/100 فعال
10 کامنت تیک تاک 🎁ریزش کم✅ توضیحات 400  افغانی
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (300  افغانی )
نمایندگی نقره ای: (350  افغانی )
نمایندگی برنزی: (380  افغانی )
10000/10 فعال
9 کامنت تیک تاک 🎁بدون ریزش توضیحات 600  افغانی
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (500  افغانی )
نمایندگی نقره ای: (550  افغانی )
نمایندگی برنزی: (580  افغانی )
30000/10 فعال
لیست خدمات فیسبوک💙
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
31 لایک فیسبوک ?~بدون ریزش ⭐️کیفیت بالا ?سریع? 50% هدیه - توضیحات 100  افغانی
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (50  افغانی )
نمایندگی نقره ای: (70  افغانی )
نمایندگی برنزی: (90  افغانی )
100000/100 فعال
30 لایک پست فیسبوک ?~ بدون ریزش ⭐️ کیفیت بالا ?فوری توضیحات 230  افغانی
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (150  افغانی )
نمایندگی نقره ای: (200  افغانی )
نمایندگی برنزی: (220  افغانی )
20000/100 فعال
29 فالوور فیسبوک ?ریزش کم ⭐️کیفیت بالا?فوری\\ [سرعیت 100kدر روز ] توضیحات 250  افغانی
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (150  افغانی )
نمایندگی نقره ای: (200  افغانی )
نمایندگی برنزی: (230  افغانی )
2000000/100 فعال
28 فالوور فیسیبوک ?~بدون ریزش ⭐️کیفیت بالا ?فوری توضیحات 350  افغانی
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (250  افغانی )
نمایندگی نقره ای: (300  افغانی )
نمایندگی برنزی: (330  افغانی )
5000/100 فعال
لیست ممبر برای کانال تلگرام🌍
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
14 ممبر قفلی🔐 نیمه فعال کانال🚀با کیفیت توضیحات 130  افغانی
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (100  افغانی )
نمایندگی نقره ای: (110  افغانی )
نمایندگی برنزی: (120  افغانی )
35000/1000 فعال
11 ممبر نیمه واقعی کانال 🚀 توضیحات 150  افغانی
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (80  افغانی )
نمایندگی نقره ای: (100  افغانی )
نمایندگی برنزی: (130  افغانی )
80000/1000 فعال
12 ممبر نیمه فعال کانال 💎با کیفیت توضیحات 150  افغانی
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (90  افغانی )
نمایندگی نقره ای: (110  افغانی )
نمایندگی برنزی: (130  افغانی )
50000/1000 فعال
13 ممبر فیک کانال ریزش صفر🚀 توضیحات 150  افغانی 10000/1000 فعال
لیست ممبر برای گروه تلگرام💎
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
15 ⚜ ممبر ایرانی ❪ #چت‌کن ❫ ╼ ❪ #سرعتی ❫ توضیحات 150  افغانی
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (100  افغانی )
نمایندگی نقره ای: (120  افغانی )
نمایندگی برنزی: (130  افغانی )
100000/1000 فعال
16 🔰 فیک باکیفیت ❪ #تضمینی ❫ ╼ ❪ #ویژه ❫ توضیحات 150  افغانی
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (100  افغانی )
نمایندگی نقره ای: (120  افغانی )
نمایندگی برنزی: (140  افغانی )
100000/1000 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد